Діагностичні визначення перлин сучасних та стародавніх

Н.Ю. Бредіс
Національний реставраційний науково-дослідний центр

За часів Аристотеля був досить наївний, проте цікавий розподіл наук на дві головні : геологія, яка вивчає все, що є на Землі; та теологія, яка має відношення до всього, що пов’язано з богом та духом. Теологи стверджували: спочатку було слово… Геологи доводили: спочатку був камінь [Кренделев 1985, c. 141].

Дослідження поселень висоцької культури на Розточчі в 1993-1994 роках

М.А. Пелещишин
Львівський держуніверситет

В 1993-1994 рр. один із загонів археологічної експедиції Львівського держуніверситету проводив обстеження берегів р. Шкло (права притока р. Сян) в межах Яворівського району Львівської області. Розточчя - гористе плато між Західним Бугом і Сяном - слабо досліджене в археологічному відношенні. Археологічні пам’ятки на цій території інтенсивно руйнувались у 60-х - середині 80-х рр. XX ст. промисловим добуванням сірки.

Исследование античного поселения у села Новопокровка и археологические разведки в Кировском районе республики Крым в 1994 году

А.В. Гаврилов
Историко-культурный заповедник "Старый Крым"

В 1994 г. охранно-археологическая экспедиция историко-культурного заповедника “Старый Крым” начала охранные исследования античного поселения, находящегося в 1,3 км к западу от с. Новопокровка Кировского района. Поселение состоит на государственном учете под № 2168. Памятник открыт Е.М. Кальским в 1974 г. Культурный слой на всей площади поселения неоднократно перепахивался на глубину от 0,4 до 0,6 м. По территории поселения в 70-х гг. были проложены поливные канавы глубиной до 1,5 м и шириной до 3 м, которые позже были засыпаны.

Розкопки багатошарового поселення Велика Снітинка IV у 1994 році

І.А. Готун, С.Д. Лисенко, Н.В. Семенюк
Інститут археології НАН України

Періодичні руйнування під дією як антропогенних (добування глини), так і природних чинників на багатошаровому (епоха бронзи, ранній залізний вік, давньоруський і пізньосередньовічний час) поселенні в центрі с. Велика Снітинка Київської обл. (безіменний струмок - Снітка - Унава - Ірпінь) відзначались неодноразово. В той час, як земляні роботи на території пам’ятки вдалось припинити, ерозійні процеси продовжуються, періодично відкриваючи у зсувах котловани заглиблених споруд. В попередньому випадку на місці одного із них було досліджено частину житла кінця XI - XII ст. з цікавими конструктивними деталями.

Магнитометрические исследования городища Монастырек

В.П. Дудкин
НИИПОИ МКИ Украины

Проведен анализ результатов прецизионной двухгоризонтной магнитометрической съемки городища Монастырек на основе сопоставления результатов многочисленных раскопов с магнитометрическими данными. На многочисленных примерах выявлены особенности отражения в магнитном поле основных типов археологических объектов (жилища, хозяйственные ямы, погребения). Показана высокая эффективность использования аномалий вертикального градиента магнитной индукции для поисков слабомагнитных археологических объектов, создающих слабоамплитудные магнитные аномалии. Доказана возможность замены двухгоризонтной магнитной съемки высокоточными измерениями на одном уровне наблюдений относительно земной поверхности, приведены рекомендации по проведению необходимых для этого трансформаций.

Розкопки на дитинці та “окольному граді” Переяслава в 1994 році

О.В. Колибенко
Переяслав-Хмельницький державний історико-культурний заповідник

Експедиція Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника влітку 1994 р. провела археологічні дослідження в різних районах міста. З метою вивчення стратиграфії культурних нашарувань Переяслава було закладено 13 шурфів (2ґ2 м), розкоп (4ґ6 м) та зроблено зачистку південної стінки котловану під будівництво християнського молодіжного центру. Розкоп № 1 (вул. Московська, 26) закладено на пустирі, на території колишньої садиби, неподалік Михайлівської церкви. Розкоп знаходиться за 5 м на захід від шурфу № 2 1991 р. (Харламов В.О., Трофіменко Г.В.) та за 27 м на північний захід від шурфу № 2 (вул. Московська, 28) 1982 р. (Сікорський М.І., Махно Є.В., Бузян Г.М.). Загальна товщина культурних нашарувань в даному місці досягає 1,55 м. На всій площі розкопу (24 м2) під шаром будівельного сміття ХІХ-ХХ ст. знаходиться шар ХVІІІ ст. з великою кількістю уламків керамічного посуду того часу. Уламки такого ж чорного посуду виявлені у заповненні трьох ям, які досягають материка (ями 1, 2, 4).

Третій сезон досліджень у Сокільці

В.А Захар’єв
Хмельницький обласний краєзнавчий музей

У 1994 р. археологічна експедиція Хмельницького обласного краєзнавчого музею продовжила дослідження давньоруського могильника ХІІ-ХІІІ ст. в ур. Батарея поблизу с. Сокілець Дунаєвецького району Хмельницької області. Розчищено 77 м2 могильника. Виявлено десять поховань. Шість з них були перекриті вапняковими плитами, три - без плитового перекриття і одне - засипане камінням.

Поховання X століття на Софійській площі в Києві

Г.Ю. Івакін, В.К. Козюба
Інститут археології НАН України

Кінець I тисячоліття нашої ери проходив під знаком бурхливого розвитку східнослов’янського етносу. Набирала обертів як внутрішня, так і зовнішня колонізація східноєвропейських просторів. Слов’янська цивілізація під час своєго поширення почала стикатися з іншими цивілізаційними центрами, які оточували її з усіх напрямків - Візантією на півдні, феодальною Європою на заході, вікінгами на півночі та могутньою Хазарською державою на сході. Кожний з цих центрів мав певний вплив (в різні часи - різний) на розвиток політичної історії молодої давньоруської держави, а вісь північ-південь - “шлях із варягів у греки” - взагалі стала основою об’єднання східнослов’янських племен в єдину державу.

Клад из руин Десятинной церкви

С.И. Климовский
Институт археологии НАН Украины

Среди древнерусских городов Киев занимает первое место по количеству найденных кладов, о которых на протяжении веков ходило множество слухов и легенд. И первые, зафиксированные источниками находки кладов в Киеве, относятся к древнерусскому времени: Печерский Патерик сообщает о находке в XI в. клада “сосудов латинских”, сделанной монахом Печерского монастыря в Варяжской пещере. Немецкий хронист Альберт Штаденский упоминает о зарытии сокровищ Одой, женой-немкой великого киевского князя Святослава Ярославича, в 1076 г. Этот клад, по преданию, был затем найден сыном Оды. Однако, киевлянам X-XIII вв., кроме современных, должны были попадаться и значительно более ранние клады римских монет II-IV вв.

Щекавицький могильник у Києві

І.І. Мовчан, Я.Є. Боровський, С.І. Климовський В.М. Гончар
Інститут археології НАН України

У 1995 р. Старокиївською експедицією проводились розкопки грунтового давньоруського могильника на горі Щекавиця в Києві. Вперше ця пам’ятка була відкрита розвідкою 1992 р. Тоді було виявлено 6 поховань давньоруського часу. В двох з них знайдено 3 кулькоподібні гудзики та срібні скроневі кільця.

Гравированные амфоровидные сосуды XI-XII вв. из Киева

Валерий Булгаков
Лаборатория аналитических исследований НИИПОИ МКИ Украины

В составах амфорных комплексов Киева в качестве редких спорадических находок обнаруживаются фрагменты амфоровидных сосудов, покрытые нанесенными до обжига гравированными рисунками. По имеющимся остаткам морфология этих сосудов не восстанавливается в полной мере, однако изучение их вещественных составов и установление круга аналогий делает возможным как хронологическое определение, так и вероятную локализацию производившего эту керамику центра.

Штукатурные растворы двух древнекиевских церквей на Кудрявце

Е.Ю. Медникова, А.Н. Егорьков
ИИМК РАН, Санкт-Петербург

Предметом настоящей работы явилась сохранившаяся в ИИМК РАН часть, вероятно незначительная, коллекции штукатурных фрагментов с настенной живописью, принадлежащих двум неидентифицированным киевским домонгольским храмам, руины которых вскрыты в местности, ныне называемой Кудрявец: церкви на усадьбе Художественного института и церкви на Вознесенском спуске. Коллекция собрана при раскопках обоих памятников М.К. Каргером в 1947 г. [Каргер, 1950; Каргер, 1961].

Дослідження трипільського поселення і давньоруських укріплень у Києві в 1996 році

І.І. Мовчан, Я.Є. Боровський, С.І. Климовський
Інститут археології НАН України

У польовий сезон 1996 р. Старокиївською експедицією здійснювались охоронні археологічні дослідження поблизу Львівської площі у Києві по вулиці Стрітенській, 10 (П. Осипенко) на ділянці близько 1500 м2.

Дослідження Старокиївської експедиції по вулиці Велика Житомирська у 1994 році

І.І. Мовчан, Я.Є. Боровський, С.І. Климовський
Інститут археології НАН України

У польовий сезон 1994 р. Старокиївською експедицією здійснювались розкопки на ділянці новобудови по вул. Велика Житомирська, 11, яка знаходиться у межах давньоруського “міста Ярослава”.

Реставрация сосуда из раскопок в Киеве

А.В. Човнык, М.Н. Стрихарь
Музей истории Киева

В марте 1993 г. сотрудниками музея истории Киева (отдел “Киев подземный”) были проведены охранные археологические раскопки в усадьбе дома по ул. Мичурина. Усадьба расположена непосредственно перед входом в Зверинецкие пещеры Х-ХVIII вв.

Кухонная гончарная посуда черняховских памятников Постугнянья

О.В. Петраускас, А.В. Петраускас
Институт археологии НАН Украины

Гончарная керамика является одной из наиболее многочисленных категорий находок на памятниках черняховской культуры. В результате раскопок поселений и могильников в настоящее время получены большие серии целых форм сосудов и их фрагментов.

Каменные топоры из фондов Фастовского краеведческого музея, Трипольского музея и Педуниверситета имени Драгоманова

С.Д. Лысенко
Институт археологии НАН Украины

Цель настоящей публикации - ввести в научный оборот каменные топоры, хранящиеся в фондах Фастовского государственного краеведческого музея, Киевского областного археологического музея и камеральной лаборатории Украинского государственного педагогического университета им. М. Драгоманова, найденные на территории Фастовского, Киево-Святошинского и Васильковского районов Киевской области. К сожалению, точное место находки большинства изделий неизвестно.

Будівлі селища Гульськ та їх значення для вивчення соціально-економічного феномену полісського села кінця І тис

Б.А. Звіздецький, І.А. Готун
Інститут археології НАН України

Статья посвящена типологическому и функциональному анализу археологических объектов, исследованных на древнерусском поселении около с. Гульск на Житомирщине. Значительная вскрытая площадь, большое количество исследованных построек и ям различного назначения, хронологические рамки существования памятника и его расположение в глубине Правобережного Полесья позволяют говорить об общем и особенном в развитии южнорусских селищных структур. Зафиксированные на памятнике сооружения демонстрируют хозяйственно-бытовой уклад населения, организацию сельскохозяйственного производства, железоделательного ремесла, позволяют провести параллели с другими средневековыми селищами. Изучение массовой жилой и хозяйственной застройки исследованного участка позволяют сделать вывод о высоком уровне развития этого поселения, проследить особенности его региональной специфики.

До питання про походження археологічного текстилю XIII-XIV ст. з некрополю Золоте (Крим)

В.М. Корпусова, Н.Ю. Бредіс
Інститут археології НАН України, Національний реставраційний науково-дослідний центр

Стародавній текстиль - рідкісний археологічний та науково-дослідний матеріал. Проте, через різні обставини, тканини десятиліттями чекають на дослідження та реставрацію.

Розкопки на поселеннi трипiльської культури поблизу хутора Комуна на Переяславщинi в 1994 році

Г.М. Бузян
Переяслав-Хмельницький державний iсторико-культурний заповiдник

У 1994 р. експедицiя Переяслав-Хмельницького державного iсторико-культурного заповiдника провела дослiдження на пiзньотрипiльському поселеннi на захiднiй околицi м. Переяслава-Хмельницького, поблизу хут. Комуна, в урочищi Жолоб-Крутуха. Поселення вiдкрите у 1969 р. експедицiєю Iнституту археологiї АН УРСР [Круц В.О., Максимов Є.В. Звiт за 1969 р.]. У тому ж роцi там були здiйсненi розвiдковi дослiдження невеликого наземного житла - “площадки” (розмiром 4,2ґ3 м).

Поиск и картирование магнитометрическим методом характерных археологических объектов (ров, гончарный горн)

В.П. Дудкин
НИИ памятнико-охранных исследований МКИ Украины

Поиски и картирование археологических объектов геофизическими методами, в частности, магнитометрическими, находят все более широкое применение в практике полевых археологических исследований.

Археологічні дослідження спільної українсько-німецької експедиції у Більську в 1994 році

В.Ю. Мурзін, Р. Ролле, С.А. Скорий
Інститут археології НАН України, Німецьке науково-дослідне товариство

У 1994 р. спільна експедиція Iнституту археології НАН України та Німецького науково-дослідного товариства (керівники - В.Ю. Мурзін та Р. Ролле) продовжувала у тісній взаємодії з харківськими та полтавськими колегами вивчати величезний комплекс Більського городища та курганні некрополі, що його оточують.

Охранные раскопки поселения черняховской культуры у села Беленькое Запорожской области в 1994 году

Ю.И. Благовещенский
Запорожский краеведческий музей

Отрядом АЭ ЗКМ под руководством Благовещенского Ю.И. в 1994 г. проводились охранные археологические раскопки поселения в ур. Портмашево Запорожского района.

Охоронні розкопки в Чернігові в 1994 році

О.В. Шекун, Ю.М. Ситий
Чернігівський історичний музей

Експедиція Чернігівського історичного музею вела розкопки на території Чернігівського передгороддя. Розкоп площею 250 м2 закладений по вул. Коцюбинського, 58-А, за 300 м на північ від П’ятницької церкви. Під 1,5 м пізньосередньовічних нашарувань, в більшості порушених перекопами, виявлено культурний шар середини ХІ-ХІІІ ст. 0,3-0,5 м завтовшки.

Розкопки на дитинці городища Листвин на Волині в 1994 році

Р.М. Чайка
Львівський держуніверситет

У 1994 р. Рівненський загін археологічної експедиції історичного факультету Львівського держуніверситету продовжував дослідження давньоруського городища у с. Листвин Дубнівського району Рівненської області.

Ранние хазары в Северном Причерноморье (постановка проблемы)

А.В. Комар
Институт археологии НАН Украины

Среди раннесередневековых комплексов, оставленных кочевым населением Северного Причерноморья, внимание исследователей чаще всего привлекают находки “перещепинского” круга. Причиной этого является не только богатство инвентаря, а также и дискуссионность основных вопросов интерпретации данных комплексов: от первичной - до хронологии, этнической и культурной принадлежности. После выхода же монографии Й. Вернера1 начали обсуждаться не только персональная принадлежность перещепинской находки вождю уногундуров Кубрату, но даже принадлежность вознесенского комплекса болгарскому хану Аспаруху

К вопросу о фрако-киммерийских связях

Ю.С. Гребенников
Институт археологии НАН Украины

Слабая разработка вопросов фрако-киммерийских взаимоотношений как в Болгарии, так и в Румынии, т.е. в зоне непосредственных контактов двух больших этнических общностей, объясняется в первую очередь тем, что в обеих странах до сих пор недостаточно изучены археологические памятники эпохи поздней бронзы и начала раннего железного века.

Ранні етапи культури літописних сіверян

О.В. Сухобоков
Институт археологии НАН Украины

В статье речь идет о проблемах славянских археологических памятников левобережной Украины последней трети І-го тысячелетия н.э., среди которых наиболее дискуссионными являются древности волынцевского типа. Автор предлагает свое видение истоков этих памятников, вопросов их генетических связей, их места в культурно-стратиграфической колонке предгосударственных памятников днепровского Левобережья, оставленных славянами северянского союза племен на раннем этапе их исторического развития.

Новые исследования катакомбных погребений близ села Верхний Салтов

В.В. Колода
Харьковский госпедуниверситет им. Г.С. Сковороды

Археологический комплекс, расположенный на правом берегу Северского Донца у с. Верхний Салтов а Харьковщине,- одно из наиболее ярких явлений среди памятников салтовской культуры раннего средневековья Восточной Европы. Открытый в 1900 г. Местным учителем В.А. Бабенко, он привлекал и привлекает внимание исследователей [Багалей Д.И.,1905.- С.25 -26; Покровский А.М.,1905.- С.465-491; Макаренко Н.Е.,1906.- С.122-144; Спицин А.А.,1909; Федоровский А.С.,1913,1914; Семенов-Зусер С.А.,1946.-С.112-137; 1952.- С.271-284; Ляпушкин И.И.,1958.- С.85-88; Шрамко Б.А., 1962.- С.266 - 271; Березовец Д.Т.,1962.- С.20; 1975.- С.421-429; Смiленко А.Т.,1971.- С.147-157; Iченська О.В.,1980.- С.101-109 и др.]. В настоящее время этот комплекс состоит из городища с остатками каменной крепости, обширного селища-посада и четырех катакомбных могильников.

Итоги исследований подводно-археологической экспедиции Киевского университета имени Тараса Шевченко на Черном море в 1997-99 гг.

С.М. Зеленко
Киевский университет им. Т. Шевченко

С 1997 года подводно-археологическая экспедиция Киевского университета имени Тараса Шевченко проводит обследование шельфовой зоны Восточного Крыма между мысом Киик-Атлама и Ай-Фока. Этот район привлекает внимание археологов уже давно, что связано с вопросом местонахождения античного Афинеона и средневековых Фулл, известных нам из письменных источников. На этом отрезке вдоль берега была обследована 100 метровая полоса шельфа. В результате были выявлены места скопления древних керамических изделий, что позволяет говорить о существовании прибрежных поселений на мысе Мальчин и на плато Тепсень. Основная масса находок, преимущественно VIII-X веков, была обнаружена возле крупного средневекового поселения на плато Тепсень. Подводные исследования дали возможность ввести в научный оборот новую коллекцию керамики его портовой части [Зеленко, 1997,1998].

Княжеский моливдовул второй пол. XII в. с юга Киевщины

Виктория Булгакова
Византийско-греческий семинар FU Berlin

В 1997 г. на юго-западной окраине с. Великая Снетинка Фастовского р-на Киевской обл., в месте локализации укрепленного городища ХІІ-ХIIІ вв. [о нем см.: Кучера, 1976, с. 186; Кучера и др., 1984, с. 54], при случайных обстоятельствах была обнаружена древнерусская свинцовая печать*. Моливдовул, переданный в фонды Фастовского краеведческого музея, имеет следующие характеристики. Размеры: диаметр - 17,2-18, толщина - 2,6 мм. Вес - 4,100 г. АV.: поколенное изображение св. муч. Бориса в княжеском уборе с пропендулиями, в правой руке - меч; с правой стороны низкорельефная колончатая надпись: Б-0-РІС; точечный ободок. RV.: поколенное изображение святого мученика в княжеском уборе с пропендулиями, в левой руке - крест; с левой стороны следы колончатой надписи: А-Г-І-0-…, имя с правой стороны от святого не оттиснулось; остатки точечного ободка (Рис. 1). Матрицы печати размерно превосходят свинцовую заготовку, оттиск затерт, составные элементы изображений расплющены; в нижней части печати имеется двусторонняя вдавленность, металл, удерживаемый внешней оболочкой патины, корродирован.

Турецкая фаянсовая и фарфоровая посуда XVI-XVIII вв. из раскопок Очакова в 1994 году

Беляева С.А., Якубов В.Н.
Институт археологии НАН Украины

В ходе археологических раскопок исторического центра Очакова существенно дополнена коллекция высокохудожественных изделий из фаянса и фарфора, полученная в результате предшествующих исследований. Это продукция турецких керамических центров Изника и Кютахьи, которая представлена небольшими на кольцевом поддоне кофейными чашечками и пиалами диаметром 5,8-7,7 см, блюдами диаметром 13,6 см, а также фрагментами изразцов.

Розвідки на Львівщині

Довгань П.М.
Львівський державний університет ім. І.Франка

Розвідковий загін археологічної експедиції Львівського держуніверситету провів археологічні розвідки в кількох пунктах Львівської області.

Розвідки на Фастівщині в 1994-1995 роках

Лисенко С.Д., Головешко П.А.
Фастiвський державний краєзнавчий музей, Український державний педагогічний унiверситет iм. Драгоманова

В 1994-1995 рр. комплексною експедицiєю Фастiвського державного краєзнавчого музею та Українського державного педунiверситету iм. Драгоманова були проведенi роботи по складанню археологiчної карти Фастiвського району. Дослiджено пам’ятки доби неолiту, мiдi, бронзи, раннього залiза, пiзньоримського та давньоруського часiв, пiзнього середньовiччя. Особлива увага придiлялась пошуку пам’яток доби бронзи. Зупинимось докладнiше на деяких з дослiджених пам’яток.

Дослідження плінфовипалювальної печі у Чернігові в 1994 році

Руденок В.Я., Новик Т.Г.
Чернігівський архітектурно-історичний заповідник, Чернігівський державний педагогічий інститут ім. Т.Г. Шевченка

Під час польового сезону 1994 року археологічна експедиція Чернігівського архітектурно-історичного заповідника за допомогою студентів історичного факультету Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка здійснила дослідження невідомої раніше плінфовипалювальної печі на Болдиних горах у Чернігові.

Исследования у Староселья в 1994 году

Ю.А. Шилов
Институт археологии НАН Украины

Староселье Великоалександровского района Херсонской области, расположенное в левобережной излучине Ингульца, дало название старосельскому культурному типу степных памятников III тыс. до н.э. [Шилов 1975 и сл.; Сафронов 1979 и сл.; др.]. Здесь же находилась Высокая Могила, материалы которой положили начало новому этапу в развитии археологии и древней истории евразийских степей [Шилов 1977; 1982; 1994 и др.]. Поэтому необходимо продолжать накопление фактических данных из этого интереснейшего района.

Вооружение и военное дело Хазарского каганата

А.В. Комар, О.В. Сухобоков
Институт археологии НАН Украины

Выделившись из состава Западнотюркского каганата еще в начале VII в., Хазарский каганат сумел выстоять в борьбе с Сасанидским Ираном, Арабским халифатом, Византией, кочевыми ордами булгар, мадьяр, печенегов, гузов, кипчаков, но пал в 60-х гг. Х в. под ударами войск киевского князя Святослава, уступив своё место на политической арене молодой и агрессивной Руси.

Проблема древнерусской этнической общности

Л.И. Иванченко, А.П. Моця
Институт археологии НАН Украины

“И так разошелся славянский народ… ” - этими словами завершает автор “Повести временных лет” описание расселения славян с дунайской прародины на европейских землях, помещенное в недатированной части летописи.

Літописні поляни • міф чи реальність?

В.О. Петрашенко
Інститут археології НАН України

Історія полян є однією з найтаємничіших і загадкових сторінок, як загальноруської, так і української історії. Про них написано чимало історичних та лінгвістичних статей, що тією чи іншою мірою торкаються проблеми походження назви, території проживання та часу їх реального існування.

Амфорные находки из Автуничей (по материалам раскопок 1988-1999 гг.)

Валерий Булгаков
Лаборатория аналитических исследований НИИПОИ Украины

Амфорный комплекс поселения Автуничи составляют фрагменты сфероемкостных и грушевидных сосудов, происходящих из культурного слоя, постройки и заполнения сруба колодца, обнаруженного в 1994 г. Отличаясь стандартом состава керамического вещества, они принадлежат наиболее распространенным образцам амфорной керамики, представляя продукцию константинопольских и южнопонтийских мастерских.

Колодязі на давньоруських сільських поселеннях

О.М. Веремейчик, І.А. Готун
Чернігівський державний педагогічний інститут, Інститут археології НАН України

Робота присвячена характеристиці колодязів, досліджених на поселеннях епохи Київської Русі. Про використання давньоруським населенням цього типу споруд свідчать писемні джерела та етнографічні аналоги. Проте археологічно простежити гідротехнічні споруди вдавалось лише при вивченні городиш, або ж стосовно більш пізньої епохи. Щодо селищ Х-ХIII ст., то вважалось, що забезпечення їх водою відбувалось за рахунок використання відкритих джерел. Проте досліджені протягом останніх польових сезонів колодязі на давньоруських поселеннях Шумлай та Автуничі дозволяють по-іншому відповісти на це питання, базуючись на новому фактологічному матеріалі.

Люльки з розкопок Гончарів-Кожум'як (на Києво-Подолі)

А.А. Чекановський, Л.В. Чміль
Інститут археології НАН України

Останнім часом вчені все частіше звертають увагу на археологічні матеріали часів пізнього середньовіччя. Серед них цікавою категорією знахідок є люльки для паління тютюну, які у великій кількості зустрічаються в пізньосередньовічних шарах. Проте, як і більшість матеріалів XVII-XVIII ст., докладно не описувалися, не вивчалися. Публікації цього виду знахідок переважно вміщувалися серед іншого матеріалу і мали вигляд ілюстрацій. Питання їх систематизації та типології залишається актуальним. Систематичні археологічні дослідження Києва дали значний пізньосередньовічний матеріал, у тому числі керамічні люльки. Велику колекцію матеріалу було зібрано під час робіт в урочищі Гончарі-Кожум’яки протягом 1987-90 pp. Вдалося виділити кілька груп люльок, які різняться за формою, розмірами, орнаментацією, характером поливи і кольором глини.

Древнерусская вислая свинцовая печать из Белоозера

А.А. Купранис
Санкт-Петербург

Издаваемый экземпляр интереснейшей древнерусской вислой свинцовой печати был обнаружен автором на московском антикварном рынке летом 1995 г. По непроверенным сведениям печать происходит из района древнего Белоозера, где уже были зарегистрированы неоднократные находки древнерусских булл домонгольского периода [1; 2]. Характерная светло коричневая патина свидетельствует, кажется, о достоверности сведений о месте находки.

Античные хирургические инструменты из Ольвии

М.А. Хомчик
Национальный музей истории Украины

Среди разных направлений в науке важное место занимает медицина. Ее современные достижения подготовлены длительным периодом истории человечества.

Розкопки у місті Очаковi в 1994 році

Бєляєва С.О., Корпусова В.М., Смiленко А.Т., Якубов В.М.
Інститут археології НАН України

Протягом двох мiсяцiв археологiчна експедицiя Iнституту археологiї НАН України продовжувала розкопки iсторичного центру м. Очакова завдяки фiнансовому забезпеченню робiт Миколаївським центром iсторико-археологiчних дослiджень та Очакiвською мiськрадою.

Раскопки Мотронинского городища

Бессонова С.С., Скорый С.А., Романюк В.В.
Институт археологии НАН Украины

В этом сезоне работы велись лишь в восточной части центрального укрепления, близ Троицкой церкви, где возобновились строительные работы. На раскопе VI вскрыта площадь 85 м2 (общая площадь раскопа 531 м2). Обнаружены следующие объекты скифского времени, составляющие один комплекс : жилище, две хозяйственные ямы, по-видимому, зерновые, яма-погреб. Жилище, по всей видимости, имело подпрямоугольную форму (полностью исследовать его не удалось).

Исследования на черниговском грунтовом некрополе в 1994 году

Валькова Т.П., Сохацкий В.В.
Черниговский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко

В 1994 г. продолжены охранные работы на участке грунтового некрополя древнего Чернигова, расположенном в зоне пролегания инженерных коммуникаций по ул. Коцюбинского, 33. Общая вскрытая площадь составила 110 м2. На площади 74 м2 исследовано 38 захоронений, в центральной части траншеи могилы уничтожены объектами ХХ века (рис. 1).

Розкопки на стоянці Анетівка-2 в 1994 році

Главенчук А.В.
Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова

В 1994 році були продовжені дослідження пізньопалеолітичного поселення Анетівка-2 [Станко 1989]. Роботи 1994 р. велись на ділянці ЕІ/13-22, яка являє собою продовження розкопу 1992/93 рр. (ЕП/13-22) в його північно-східній частині. В попередні роки тут були зняті чорнозем “А” і “Б”, горизонти 0 і 1 культурного шару, в яких виявлено 61219 крем’яних виробів (25243 екз. із промивки включно), 13 виробів з інших пород каменю (пісковик, кварцит). Попередній аналіз дозволяє говорити про те, що дана ділянка являє собою центр по обробці кременю і виготовленню мисливського озброєння. В минулому сезоні було досліджено 3 мікрогоризонти культурного шару (120 м2), потужністю 0,22 м, де було зібрано 84535 крем’яних виробів (70713 екз. із промивки включно), 17 виробів з інших пород каменю (граніт, пісковик, кварцит), 3 вироби з кістки (вістря).

Розкопки стоянки Анетівка-13 в 1994 році

І.В. Піструїл
Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова

У 1994 році Причорноморська експедиція Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова під керівництвом В.Н. Станко продовжила дослідження стоянки Анетівка-13, яка знаходиться на першій надзаплавній терасі правого берега р. Бакшали в 1,5 км на північний схід від с. Шуцьке Доманівського району Миколаївської області.

Багатий будинок золотоординського часу на городищі у Пересопниці

Терський С.В.
Львівський історичний музей

У 1994 році Волинська археологічна експедиція Львівського історичного музею продовжувала вивчення пам’яток княжої доби на території краю. Основним об’єктом стаціонарних розкопок була літописна Пересопниця.

Археолого-петрографічні дослідження в Східному Приазов’ї

Петрунь В.Ф.
Одеса

Працюючи у штаті Новоазовської археологічної експедиції, автор вивчав (спочатку візуально, а згодом за допомогою імерсійного методу під поляризаційним мікроскопом) камінь знарядь та будівельних конструкцій поселень Безіменне I та II, які з 1987 р. досліджуються В.Н. Горобовим [Горобов, Усачук 1993] у Новоазовському районі Донецької області. Взяті у комплексі (хоч єдина стратиграфічна колонка другої з пам’яток охоплює період від зрубної архаїки до білозірського часу), ці матеріали, доповнені результатами вивчення геології регіону, в своєму петрографічному спектрі виявилися методично багатозначними та цікавими.

Керамика Белозёрского I селища

Ю.И. Колев, Н.П. Салугина
Самарский государственный педагогический университет, Институт истории и археологии Поволжья, Самара

В коллекции керамики, собранной на поверхности памятника, представлено более 80 фрагментов лепных сосудов. Среди них неорнаментированные стенки (около 60 экз.), фрагменты стенок с орнаментом (9 экз.), венчики сосудов с орнаментом (10 экз.), неорнаментированные венчики (3 экз), фрагменты днищ (2 экз.).

Белозёрское погребение

Д.А. Сташенков
Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина

В июле-августе 1998 г. археологической экспедицией Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина были проведены охранные археологические раскопки Белозерского I селища в Волжском р-не Самарской области в зоне капитального ремонта трассы нефтепровода Альметьевск-Куйбышев (Кузнецова Л.В., Сташенков Д.А., 1999).

Остатки животных из Белозёрского погребения

П.А. Косинцев, Н.В. Рослякова
Уральское отделение РАН, Екатеринбург Самарский государственный педагогический университет,Самара

В 1998 г. Археологической экспедицией Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина было изучено погребение у c. Белозёрки Волжского р-на Самарской области. В ходе их раскопок были получены комплексы костных остатков животных. Результаты их изучения приводятся ниже. При описании материала сначала дается описание найденных костных остатков, а затем их вероятная интерпретация и реконструкция.

Південноруське сільське житло (матеріали до реконструкції заглибленого житла ХІ-ХІІІ ст.)

В.К. Козюба
Інститут археології НАН України

У 1986-1994 pp. Канівською експедицією (керівник - В.О. Петрашенко) поблизу сіл Григорівка та Бучак Канівського р-ну Черкаської обл. велись розкопки на шести давньоруських поселеннях, де досліджено близько 30 жител XI-XIII ст. Серед них - знищене пожежею житло XII ст. в ур. Підтополеве, унікальне за станом збереженості серед досліджених сільських жител всього Середнього Подніпров’я.

Древнерусская печать второй пол. XII - первой пол. XIII в. с территории киевского детинца

Виктория Булгакова
Византийско-греческий семинар FU Berlin

Во время археологических исследований 1971 г. на территории Киевского детинца (раскопки Старокиевского отряда Киевской постоянно действующей археологической экспедиции ИА АН УССР под рук. С.Р. Килиевич) была обнаружена древнерусская вислая свинцовая печать (Рис. 1). Ввиду неудовлетворительной сохранности, ее атрибуция до недавнего времени оставалась не вполне определенной [Кілієвич 1975; Ивакин 1981; Килиевич 1982; Булгакова 1996].

Штамп для клеймения византийских амфор XI в.

Валерий Булгаков
Лаборатория аналитических исследований НИИПОИ МКИ Украины

В собрании Национального музея истории Украины (б. ГИМ УССР) среди группы вещей, поступивших из коллекции Б.И. Ханенко и приобретенных этим коллекционером в начале прошлого века на антикварных рынках Балкан и Малой Азии, находится предмет с выразительными признаками печатного орудия (инв. № в 4626/77, рис. 1). Материал сравнения позволяет интерпретировать его как штамп для клеймения византийских амфор X-XI вв.

Археометричні дослідження Трипільської цивілізації

В.П. Дудкін, М.Ю. Відейко
НДІПОД МКМ України

Археометрія - загальна назва комплексу природничих досліджень старожитностей, які вивчають археологи. Реєстр археометричних методів в наш час стрімко зростає - пропорційно розвитку науки та високих технологій. Без археометрії наші знання про минуле були б обмеженими у всьому - починаючи від абсолютного віку давніх культур та цивілізацій і закінчуючи відомостями про економіку або зовнішній вигляд людей чи їх спосіб життя.

Теоретична модель об'єктної бази даних

М.І.Жарких, Ю.Б.Кабаков
НДІПОД МКМ України

Теоретичні моделі вживаються далеко не в усіх розділах комп’ютерної науки. Скажімо, ніхто ніколи не чув за теорію, яка лежить в основі текстових процесорів чи електронної пошти. Ніхто не журиться питанням, чи операції “вирізати / скопіювати / вставити” утворюють повний набір операцій над текстом, і тим не менше тексти пишуться, текстові процесори вдосконалюються, виходячи з чисто практичних міркувань.